Wat is een Buurt Informatie Netwerk?

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN draagt dus bij aan een fijnere en veiligere buurt!

Werkwijze BIN

Politie en gemeente sturen relevante informatie naar de BIN-coördinator. Deze stuurt de informatie per e-mail door naar aangemelde BIN-leden in de vorm van een BIN-bericht. BIN-leden kunnen op deze berichten reageren door de email van de BIN-coördinator te beantwoorden. De BIN-coördinator stuurt het antwoord dan door naar de politie en/of gemeente.
NB: Voor dringende zaken maakt men geen gebruik van een e-mailbericht via de BIN-coördinator. In dat geval kan gebeld worden met 0900-8844 (geen spoed wél politie). Voor echt spoed eisende zaken wordt gebeld met 112 (als elke seconde telt).

Voorbeeld van BIN

Er wordt regelmatig ingebroken in uw buurt. De politie weet dat de verdachten mogelijk in een gele Volkswagen Polo rijden. U wordt gevraagd om extra op te letten. U krijgt dit bericht per e-mail door via een BIN-bericht. Op het moment dat u de betreffende auto in uw wijk signaleert kunt u de politie direct bellen. Op deze manier wordt de kans voor inbrekers om ongestoord hun gang te gaan kleiner. Andersom, als u in de wijk mogelijke verdachte zaken of andere ongeregeldheden ziet, kunt u dit kenbaar maken per e-mail via de BIN-coördinator of direct bellen met de politie.

Waarom BIN?

  • iedereen kan meedoen: samen voor veilig!
  • directe bijdrage aan een veilige woonomgeving
  • meewerken is veilig en zonder risico
  • verhoogt het veiligheidsgevoel
  • bevordert waakzaamheid en preventie
  • minder criminaliteit en meer solidariteit

Lid worden

Als wijkbewoner nodigen wij u uit om lid te worden van BIN en zo mee te werken aan een positievere leefomgeving. Door een goed contact met de mensen uit uw buurt en goede samenwerking met politie en gemeente levert u zo een belangrijke bijdrage aan een prettige en veilige buurt!